28.02.2024 - TREND BATMAN & Batman'nın yeni yüzü
BURAYA REKLAMINI VER

YÖK 66 Sözleşmeli Personel Alacak :Son Gün 22 Aralık 2023

YÖK 66 Sözleşmeli Personel Alacak :Son Gün 22 Aralık 2023

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ( YÖK ) bünyesine kazandırılmak üzere 66 sözleşmeli personeli alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı:

Lise Mezunu: 3 Aşçı, 2 Aşçı Yardımcısı, 2 Bulaşıkçı, 3 Teknisyen,

Ön Lisans Mezunu: 8 Şoför, 1 Danışma ve Diğer Hizmetler, 19 Temizlik ve Diğer Hizmetler, 12 Büro Personeli, 2 Tekniker

Lisans Mezunu: 14 Büro Personeli,

 

Genel Şartlar:
1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği hakkında yaptırılacak
güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü
maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin
bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığının alınmaması gerekmektedir.
5- Başkanlığımız her aşamada ilanı iptal etme veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6’ncı maddesi gereğince sözleşmeli
personel olarak atanmaya hak kazananların, işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden
herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek
taraflı olarak feshedilir.
7- Lisans mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P3, ön lisans mezunlarının başvurularında
2022-KPSS P93, ortaöğretim mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P94 puan türleri dikkate
alınacaktır.
8- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla
pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,
atamaları yapılmış ise iptal edilir.
10- Pozisyonlara, eşdeğerliliği kabul edilen bölüm/program/alanlardan mezun olanların da
başvuruları kabul edilecektir.
11- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

 

-İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru formu (Kurulumuz internet sayfasında bulunmakta olup formda fotoğrafı olmayan
adayın başvurusu geçersiz kabul edilecektir.)
3- Diploma veya mezun belgesi.
4- 2022 yılı KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi.
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığını gösteren belge.
7- Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için ıslak imzalı Çalışma Belgesi ve SGK
Hizmet Dökümü (Barkodlu e-devlet çıktısında meslek kodu ve primli gün sayısı aranacaktır.
Çalışma Belgesinde yer alan bilgiler ile SGK Hizmet Dökümündeki bilgiler karşılaştırılarak
adayların tecrübe istenilen alanda çalışıp çalışmadığı tespit edilecektir.)
8- İstenen sertifika ve belgelerin ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmekte olup tarih
bulunmayan sertifika ve belgeler geçersiz kabul edilecektir.
9- Şoför adaylar için sürücü belgesi, SRC2 belgesi ve psikoteknik belgesinin fotokopisi.
10-Başvuru yapılan pozisyon için istenilen belge veya sertifika.

İLANIN TAM METNİ

 

 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Adaylar başvurularına ilanın yayımlanması ile birlikte başladı. Adaylara başvuru için 10 günlük süre verilmiş olup başvurular sadece şahsen gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri: 8 – 22 Aralık 2023

Başvuru Adresi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA

 

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ