19.07.2024 - TREND BATMAN & Batman'nın yeni yüzü

Tapu ve Kadastro 202 Sözleşmeli Personel Alacak

Tapu ve Kadastro 202 Sözleşmeli Personel Alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesine kazandırılmak üzere 202 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Kontenjan Dağılımı Nedir?

Tapu ve Kadastro 202 kişilik boş kadro ile bünyesine;

  • 31 Mühendis,
  • 171 Tekniker

 

 

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar nedir?

A-Genel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

 

B-Özel Şartlar
1) Sözleşmeli Tekniker unvanı için 2022 yılı KPSS (B) grubu P93, Sözleşmeli Mühendis unvanı için 2021 veya 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. (KPSS ’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak veren, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan, bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden başvurusu değerlendirmeye alınmayan veya reddedilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.)
2) Arşiv araştırması olumlu olmak.
3) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak. (Adayların, mezun oldukları ön lisans ve lisans programlarına ve KPSS puanlarına uygun tek bir pozisyon için başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

 

UNVANLAR, MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARI VE YERLEŞTİRME YAPILACAK BİRİMLER
UNVANI PROGRAM ADI BİRİMLER
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
TAPU VE KADASTRO
TAPU KADASTRO
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ
SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
JEODEZİ VE HARİTACILIK MÜHENDİSLİĞİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1) Başvurular, 03.07.2023 tarihinden 07.07.2023 tarihi saat: 23:59′ a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, adli sicil kaydı ve erkek adayların askerlik bilgisi e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi- Kariyer Kapısı Sistemi tarafından, adayların KPSS (B) grubu puanı ve tercihleri doğrultusunda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sıraya konulmak suretiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek olup, asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Yedek listede yer almak, daha sonraki personel alımları için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.)
2. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
3. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği, başvuru değerlendirme/yerleştirme sonuçları sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden açıklanacak olup, ayrıca liste ilanı ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4. Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması iptal edilen veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine, yedek olarak belirlenen adayların ataması yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

 

İLETİŞİM
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 5514517 – 5514716 -5514484
Web : www.tkgm.gov.tr.
e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr

 

SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ATAMASI YAPILACAK KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ
BÖLGESİ İLİ ATAMA YAPILACAK BİRİMLER ATAMA YAPILACAK POZİSYON SAYISI
ELAZIĞ BİNGÖL BİNGÖL Kadastro Müdürlüğü 2
ELAZIĞ ELAZIĞ ELAZIĞ Kadastro Müdürlüğü 2
ELAZIĞ MALATYA MALATYA Kadastro Müdürlüğü 2
ELAZIĞ TUNCELİ TUNCELİ Kadastro Müdürlüğü 2
GAZİANTEP GAZİANTEP GAZİANTEP Kadastro Müdürlüğü 5
GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ Kadastro Müdürlüğü 4
GAZİANTEP KİLİS KİLİS Kadastro Müdürlüğü 1
HATAY HATAY HATAY Kadastro Müdürlüğü 4
ŞANLIURFA ADIYAMAN ADIYAMAN Kadastro Müdürlüğü 4
ŞANLIURFA ŞANLIURFA ŞANLIURFA Kadastro Müdürlüğü 5
Toplam: 31

 

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ATAMASI YAPILACAK TAPU MÜDÜRLÜKLERİ
BÖLGESİ İLİ ATAMA YAPILACAK BİRİMLER ATAMA YAPILACAK POZİSYON SAYISI
ADANA ADANA FEKE Tapu Müdürlüğü 1
ANTALYA ANTALYA ALANYA Tapu Müdürlüğü 1
EDİRNE EDİRNE KEŞAN Tapu Müdürlüğü 1
ELAZIĞ BİNGÖL ADAKLI Tapu Müdürlüğü 1
ELAZIĞ BİNGÖL KİĞI Tapu Müdürlüğü 1
ELAZIĞ BİNGÖL YEDİSU Tapu Müdürlüğü 1
ELAZIĞ ELAZIĞ ALACAKAYA Tapu Müdürlüğü 1
ELAZIĞ MALATYA AKÇADAĞ Tapu Müdürlüğü 2
ELAZIĞ MALATYA ARGUVAN Tapu Müdürlüğü 2
ELAZIĞ MALATYA DARENDE Tapu Müdürlüğü 1
ELAZIĞ MALATYA YAZIHAN Tapu Müdürlüğü 1
ELAZIĞ TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK Tapu Müdürlüğü 1
ELAZIĞ TUNCELİ NAZIMİYE Tapu Müdürlüğü 1
ELAZIĞ TUNCELİ OVACIK(TUNCELİ) Tapu Müdürlüğü 1
GAZİANTEP GAZİANTEP ARABAN Tapu Müdürlüğü 1
GAZİANTEP GAZİANTEP İSLAHİYE Tapu Müdürlüğü 4
GAZİANTEP GAZİANTEP NİZİP Tapu Müdürlüğü 3
GAZİANTEP GAZİANTEP NURDAĞI Tapu Müdürlüğü 2
GAZİANTEP GAZİANTEP OĞUZELİ Tapu Müdürlüğü 4
GAZİANTEP GAZİANTEP ŞAHİNBEY Tapu Müdürlüğü 19
GAZİANTEP GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Tapu Müdürlüğü 21
GAZİANTEP GAZİANTEP YAVUZELİ Tapu Müdürlüğü 1
GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Tapu Müdürlüğü 1
GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU Tapu Müdürlüğü 3
GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN Tapu Müdürlüğü 2
GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN Tapu Müdürlüğü 1
GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Tapu Müdürlüğü 2
GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK Tapu Müdürlüğü 1
GAZİANTEP KİLİS KİLİS Tapu Müdürlüğü 1
GAZİANTEP KİLİS MUSABEYLİ Tapu Müdürlüğü 1
HATAY HATAY ALTINÖZÜ Tapu Müdürlüğü 1
HATAY HATAY ANTAKYA Tapu Müdürlüğü 6
HATAY HATAY ARSUZ Tapu Müdürlüğü 1
HATAY HATAY DEFNE Tapu Müdürlüğü 2
HATAY HATAY HASSA Tapu Müdürlüğü 1
HATAY HATAY KIRIKHAN Tapu Müdürlüğü 1
HATAY HATAY KUMLU Tapu Müdürlüğü 1
HATAY HATAY REYHANLI Tapu Müdürlüğü 2
HATAY HATAY SAMANDAĞ Tapu Müdürlüğü 2
HATAY HATAY YAYLADAĞI Tapu Müdürlüğü 4
HATAY OSMANİYE BAHÇE Tapu Müdürlüğü 1
İSTANBUL İSTANBUL BAHÇELİEVLER Tapu Müdürlüğü 2
İSTANBUL İSTANBUL BEYKOZ Tapu Müdürlüğü 1
İSTANBUL İSTANBUL MALTEPE Tapu Müdürlüğü 1
İSTANBUL İSTANBUL PENDİK Tapu Müdürlüğü 4
İSTANBUL İSTANBUL SANCAKTEPE Tapu Müdürlüğü 2
İSTANBUL İSTANBUL SARIYER Tapu Müdürlüğü 1
İSTANBUL İSTANBUL ŞİLE Tapu Müdürlüğü 1
İSTANBUL İSTANBUL ŞİŞLİ Tapu Müdürlüğü 1
İSTANBUL İSTANBUL TUZLA Tapu Müdürlüğü 1
İSTANBUL İSTANBUL ÜSKÜDAR Tapu Müdürlüğü 2
İSTANBUL KOCAELİ İZMİT Tapu Müdürlüğü 1
İSTANBUL KOCAELİ KANDIRA Tapu Müdürlüğü 1
İSTANBUL SAKARYA KAYNARCA Tapu Müdürlüğü 1
KAYSERİ NEVŞEHİR KOZAKLI Tapu Müdürlüğü 1
KONYA KONYA EMİRGAZİ Tapu Müdürlüğü 1
ŞANLIURFA ADIYAMAN ADIYAMAN Tapu Müdürlüğü 6
ŞANLIURFA ADIYAMAN BESNİ Tapu Müdürlüğü 1
ŞANLIURFA ADIYAMAN GÖLBAŞI(ADIYAMAN) Tapu Müdürlüğü 3
ŞANLIURFA ADIYAMAN SAMSAT Tapu Müdürlüğü 1
ŞANLIURFA ADIYAMAN TUT Tapu Müdürlüğü 2
ŞANLIURFA MARDİN DARGEÇİT Tapu Müdürlüğü 1
ŞANLIURFA MARDİN ÖMERLİ Tapu Müdürlüğü 1
ŞANLIURFA ŞANLIURFA BİRECİK Tapu Müdürlüğü 2
ŞANLIURFA ŞANLIURFA EYYÜBİYE Tapu Müdürlüğü 6
ŞANLIURFA ŞANLIURFA HALFETİ Tapu Müdürlüğü 1
ŞANLIURFA ŞANLIURFA HALİLİYE Tapu Müdürlüğü 6
ŞANLIURFA ŞANLIURFA HARRAN Tapu Müdürlüğü 2
ŞANLIURFA ŞANLIURFA HİLVAN Tapu Müdürlüğü 1
ŞANLIURFA ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ Tapu Müdürlüğü 4
ŞANLIURFA ŞANLIURFA SİVEREK Tapu Müdürlüğü 4
ŞANLIURFA ŞANLIURFA SURUÇ Tapu Müdürlüğü 2
VAN VAN ERCİŞ Tapu Müdürlüğü 2
Toplam: 171

 

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ