Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak : Son gün 1 Aralık 2023

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak : Son gün 1 Aralık 2023

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere 35 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Hangi Kontenjanlarda Personel Alımı Yapılacak?

Süleyman Demirel Üniversitesi ( SDÜ ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı birimlerine sözleşmeli olarak;

  • 3 Temizlik Personeli,
  • 23 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 2 Aşçı,
  • 1 Bulaşıkçı,
  • 2 Spor Uzmanı,
  • 1 Duvarcı,
  • 1 Boyacı,
  • 1 Şoför,
  • 1 Büro Personeli,

Mesleğe Göre Özel Şartlar Nedir?

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İLAN NO POZİSYON ADI/ CİNSİYET ADEDİ KPSS PUAN TÜRÜ ÖZEL ŞARTLAR
1614 Destek Personeli (Temizlik )/ ERKEK 3 KPSS P94 1-Ortaöğretim  kurumlarının  (lise   ve  dengi)   herhangi  bir   alanından mezun olmak.
2-İlan  tarihi  itibariyle  31  yaşından  gün  almamış  olmak.  (18  yaşından küçük  olması  halinde  657  sayılı  Kanun’un  40  ıncı  maddesi  şartlarını sağlamak)
3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede vücut ve  akıl hastalığı  ile  ilgili  engeli  bulunmadığını  (ağır  yük  taşıma,  kaldırma  ve temizlik  gibi  işleri  yapmasına  engel  kas  ve  iskelet  sistemi  bozukluğu olmamalı,  astım  gibi tozdan etkilenen bir hastalığı  olmamalı,  vücudun temizlik   malzemelerine   karşı   hassasiyetine   yönelik   cilt   hastalığı olmamalı   vb.)   sağlık   raporu   ile   belgelendirmek.   (Atanmaya   hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)
4-Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerinde  iç  ve  dış  mekânlarda,  gece  ve gündüz,  hafta  içi  ve  hafta  sonu  vardiyalı  sistemde  çalışmaya  engel durumu bulunmamak.
1615 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
/ ERKEK
15 KPSS P93 1-Yükseköğretim  Kurumlarının  önlisans  eğitimi  veren  herhangi   bir bölümünden mezun olmak.
2-İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.
3-İlan   tarihi   itibariyle   Özel   Güvenlik   Temel   Eğitimini   başarı   ile tamamlamış  olmak  ve  son  başvuru  tarihi  itibariyle  geçerlilik  süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasına sahip olmak. (Belgelerin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
4-Sağlık  kuruluşundan  belgelendirmek  kaydıyla  boyunun  170  cm  den kısa  olmaması,  kilosunun  ise  cm  cinsinden  boy  uzunluğunun  son  2 rakamının 13 fazlasından fazla, 5 eksiğinden az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+13=88 kg ve en az 75-10=65 kg olmalıdır.) gerekmektedir. (Belge başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
5-Görevini   yapılmasına   engel   olabilecek   seviyede   vücut   ve   akıl hastalığı  ile  ilgili  engeli  bulunmadığını  ve  bedensel  engeli  olmadığını (şaşılık,  körlük,  topallık,  işitme  kaybı,  çehrede  (yüz)  kalıcı  iz,  uzuv noksanlığı,  kekemelik  vb.)  sağlık  kurulu  raporu  ile  belgelendirmek. (Atanmaya  hak  kazandığı  takdirde  tam  teşekküllü  bir  hastaneden  tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)
6-Alkol,  uyuşturucu  veya  uyarıcı  madde  kullanımı  nedeniyle  tedavi görmüş   veya   görüyor   olmadığını   belgelendirmek.   (Atanmaya   hak kazandığı    takdirde    sağlık    kurulu    raporu    ile    belgelendirilmesi istenecektir.)
7-Vücudun   görünür   yerlerinde  (el,  kol,   boyun,   yüz   gibi)   dövmesi bulunmamak.
8-Güvenlik  ve  koruma  alanında  en  az  1  (bir)  yıl  çalışmış  olmak  ve
belgelendirmek. (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belgenin  Başvuru  sisteminin  “Kişisel-Deneyim  Bilgilerim”  bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
9-Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerinde  iç  ve  dış  mekânlarda,  gece  ve gündüz,  hafta  içi  ve  hafta  sonu  vardiyalı  sistemde  çalışmaya  engel
durumu bulunmamak.
1616 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
/ KADIN
8 KPSS P93 1-Yükseköğretim  Kurumlarının  önlisans   eğitimi  veren  herhangi  bir bölümünden mezun olmak.
2-İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.
3-İlan   tarihi   itibariyle   Özel   Güvenlik   Temel   Eğitimini   başarı   ile tamamlamış  olmak  ve  son  başvuru  tarihi  itibariyle  geçerlilik  süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasına sahip olmak. (Belgelerin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
4-Sağlık  kuruluşundan  belgelendirmek  kaydıyla  boyunun  165  cm  den kısa  olmaması,  kilosunun  ise  cm  cinsinden  boy  uzunluğunun  son  2 rakamının  13  fazlasından  fazla,  10  eksiğinden  az  olmaması  (örneğin: boy  uzunluğu  165  cm  ise  kilosu  en  fazla  65+13=78  kg  ve  en  az  65- 10=55   kg   olmalıdır)   gerekmektedir.   (Belgenin   başvuru   sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
5-Görevini   yapılmasına   engel   olabilecek   seviyede   vücut   ve   akıl hastalığı  ile  ilgili  engeli  bulunmadığını  ve  bedensel  engeli  olmadığını (şaşılık,  körlük,  topallık,  işitme  kaybı,  çehrede  (yüz)  kalıcı  iz,  uzuv noksanlığı,  kekemelik  vb.)  sağlık  kurulu  raporu  ile  belgelendirmek. (Atanmaya  hak  kazandığı  takdirde  tam  teşekküllü  bir  hastaneden  tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)
6-Alkol,  uyuşturucu  veya  uyarıcı  madde  kullanımı  nedeniyle  tedavi görmüş   veya   görüyor   olmadığını   belgelendirmek.   (Atanmaya   hak kazandığı    takdirde    sağlık    kurulu    raporu    ile    belgelendirilmesi istenecektir.)
7-Vücudun   görünür   yerlerinde  (el,  kol,   boyun,   yüz   gibi)   dövmesi bulunmamak.
8-Güvenlik  ve  koruma  alanında  en  az  1  (bir)  yıl  çalışmış  olmak  ve belgelendirmek. (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belgenin  Başvuru  sisteminin  “Kişisel-Deneyim  Bilgilerim”  bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
9-Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerinde  iç  ve  dış  mekânlarda,  gece  ve gündüz,  hafta  içi  ve  hafta  sonu  vardiyalı  sistemde  çalışmaya  engel durumu bulunmamak.
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
İLAN NO POZİSYON ADI/ CİNSİYET ADEDİ KPSS PUAN TÜRÜ ÖZEL ŞARTLAR
1617 Destek Personeli (Aşçılık) ERKEK 2 KPSS P94 1-Ortaöğretim  Kurumlarının;  Yiyecek  İçecek  Hizmetleri  Bölümünün Mutfak  Dalı  Mezunu  olmak  veya  Ortaöğretim  kurumlarının  (lise  ve dengi)   herhangi  bir   alanından   mezun  olup  Milli   Eğitim   Bakanlığı tarafından  verilen  Yiyecek  İçecek  Üretim  Belgesi  ve  Ustalık  Belgesi veya   Usta   Öğreticilik   belgesine   sahip   olmak.   (Belgenin   başvuru sisteminin    “Kişisel-Deneyim    Bilgilerim”     bölümüne     yüklenmesi gerekmektedir.)
2-Et ve Et Ürünleri İşleme alanında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi    olmak.    (Belgenin    başvuru    sisteminin    “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
3-05   Temmuz   2013   tarihli    ve    28698   sayılı    Resmî    Gazete’de yayımlanmış olan  “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne  uygun  olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimleri  almış  ve  belge  sahibi  olmak. (Belgenin  başvuru sisteminin    “Kişisel-Deneyim    Bilgilerim”     bölümüne     yüklenmesi gerekmektedir.)
4-5120.10 Aşçı veya 7511.06 Kasap meslek kodlarından birinde en az 1 yıl   mesleki   deneyime   sahip   olduğunu   belgelendirmek   (e-Devlet Kapısından  alınacak  karekodlu  SGK  dökümü  ve  görev  ve  pozisyon bilgisini  içerir  çalıştığı  kurumdan  alınacak  onaylı  belgenin  sisteme yüklenmesi gerekir.)
5-Görevini  yapmaya  herhangi  bir  engelinin  bulunmadığını  ve  yemek üretim   alanında   sağlık   yönünden   aşçı   olarak   çalışmasında   engeli olmadığını    belgelendirmek.    (Atanmaya    hak    kazandığı    takdirde Solunum   Sistemi   Rahatsızlıkları,   Cilt   Rahatsızlıkları   ve   Ortopedik Rahatsızlıkları bulunmadığını da içeren, tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)
6-Aşçı ve Kasap olarak çalıştırılacak olup, gerektiğinde yemek hizmeti ile ilgili dağıtım ve servis işlerinde çalıştırılabilecektir.
7-Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerinde  iç  ve  dış  mekânlarda,  gece  ve gündüz,  hafta  içi  ve  hafta  sonu  vardiyalı  sistemde  çalışmaya  engel durumu bulunmamak.
1618 Destek Personeli (Temizlik Bulaşık) ERKEK 1 KPSS P94 1-Ortaöğretim  kurumlarının  (lise   ve  dengi)   herhangi  bir   alanından mezun olmak.
2-18   yaşından  küçük  olması  halinde  657  sayılı  Kanun’un  40  ıncı maddesi şartlarını sağlamak
3-05   Temmuz   2013   tarihli    ve    28698   sayılı    Resmî    Gazete’de yayımlanmış olan  “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne  uygun  olarak Milli Eğitim  Bakanlığı  Hayat  Boyu  Öğrenme  Genel  Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitimleri  almış  ve  belge  sahibi  olmak. (Belgenin  başvuru sisteminin    “Kişisel-Deneyim    Bilgilerim”     bölümüne     yüklenmesi gerekmektedir.)
4-Endüstriyel  mutfaklarda  bulaşıkhane  hizmetlerinde  çalışmaya  engel bir  sağlık  sorunu  bulunmamak.  (Atanmaya  hak   kazandığı  takdirde Solunum   Sistemi   Rahatsızlıkları,   Cilt   Rahatsızlıkları   ve   Ortopedik Rahatsızlıkları bulunmadığını da içeren, tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)
5-Gerektiğinde  yemek  hizmeti  ile  ilgili  dağıtım  ve  servis  işlerinde  de çalıştırılabilecektir.
6-Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerinde  iç  ve  dış  mekânlarda,  gece  ve gündüz,  hafta  içi  ve  hafta  sonu  vardiyalı  sistemde  çalışmaya  engel durumu bulunmamak.
1619 Spor Uzmanı ERKEK 1 KPSS P3 1-En az  lisans düzeyinde  eğitim veren Spor Bilimleri Fakülteleri veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bölümlerinden mezun olmak.
2-İlan  tarihi  itibariyle  geçerlilik  süresinin  dolmasına  en  az  6  (altı)  ay kalmış  Türkiye  Sualtı  Sporları  Federasyonu  tarafından  verilmiş   ve vizesi   yapılmış   en   az   gümüş   cankurtaran   belgesine   sahip   olmak. (Belgenin  başvuru  sisteminin  “Kişisel-Deneyim  Bilgilerim”  bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
3-İlan  tarihi  itibariyle  ilgili  federasyonlar  tarafından  verilmiş  Yüzme, Tenis,  Salon  Sporları  branşlarından  birinde  antrenör  belgesine  sahip olmak.   (Belgenin   başvuru   sisteminin   “Kişisel-Deneyim   Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
4-Görevini   yapmaya   engel   hastalığı   bulunmamak.   (Atanmaya   hak kazandığı  takdirde  tam  teşekküllü  hastaneden  tam  teşekküllü  sağlık kurulu raporu istenecektir.)
5-Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerinde,  iç  ve  dış  mekânlarda,  gece  ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya ve il dışına
çıkmasına engel durumu bulunmamak.
1620 Spor Uzmanı KADIN 1 KPSS P3 1-En az  lisans düzeyinde  eğitim veren Spor Bilimleri Fakülteleri veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bölümlerinden mezun olmak.
2-İlan  tarihi  itibariyle  geçerlilik  süresinin  dolmasına  en  az  6  (altı)  ay kalmış  Türkiye  Sualtı  Sporları  Federasyonu  tarafından  verilmiş   ve vizesi   yapılmış   en   az   gümüş   cankurtaran   belgesine   sahip   olmak. (Belgenin  başvuru  sisteminin  “Kişisel-Deneyim  Bilgilerim”  bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
3-İlan  tarihi  itibariyle  ilgili  federasyonlar  tarafından  verilmiş  Yüzme, Tenis,  Salon  Sporları  branşlarından  birinde  antrenör  belgesine  sahip olmak.   (Belgenin   başvuru   sisteminin   “Kişisel-Deneyim   Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
4-Görevini   yapmaya   engel   hastalığı   bulunmamak.   (Atanmaya   hak kazandığı  takdirde  tam  teşekküllü  hastaneden  sağlık  kurulu  raporu istenecektir.)
5-Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerinde,  iç  ve  dış  mekânlarda,  gece  ve
gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya ve il dışına çıkmasına engel durumu bulunmamak.
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İLAN
NO
POZİSYON ADI/
CİNSİYET
ADEDİ KPSS PUAN
TÜRÜ
ÖZEL ŞARTLAR
1621 Destek Personeli (Duvarcı) 1 KPSS P94 1-Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanının a)Yapı Duvarcılığı Dalı
b)Yapı Yalıtımcılığı Dalı
c)Yapı Yüzey Kaplamacılığı Dalı
ç)Yapı Dekorasyonu Dalı bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 2-12UY0048-3 DUVARCI (SEVİYE 3) veya
11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) veya
12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) belgelerinden
en az birine sahip olmak.
(Belgenin  başvuru  sisteminin  “Kişisel-Deneyim  Bilgilerim”  bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
3-Görevini   yapmaya   engel   hastalığı   bulunmamak.   (Atanmaya   hak kazandığı takdirde  yük taşıma, kaldırma vb işleri yapmasına engel kas ve iskelet sistemi bozukluğu, görevi sırasında kullanılacak malzemelere karşı hassasiyet vb cilt hastalıkları olmadığını da belirten tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir..)
4-Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerinde  iç  ve  dış  mekânlarda,  iskele üstünde ve  yüksekte, gece  ve  gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
1622 Destek Personeli (Boyacı) 1 KPSS P94 1-Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanının a)Yapı Duvarcılığı Dalı
b)Yapı Yalıtımcılığı Dalı
c)Yapı Yüzey Kaplamacılığı Dalı
ç)Yapı Dekorasyonu Dalı bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 2-11UY0023-3   İNŞAAT   BOYACISI   (SEVİYE   3)   belgesine   sahip
olmak.   (Belgenin   başvuru   sisteminin   “Kişisel-Deneyim   Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
3-Görevini   yapmaya   engel   hastalığı   bulunmamak.   (Atanmaya   hak kazandığı takdirde  yük taşıma, kaldırma vb işleri yapmasına engel kas ve iskelet sistemi bozukluğu, görevi sırasında kullanılacak malzemelere karşı hassasiyet vb cilt hastalıkları olmadığını da belirten tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)
4-Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerinde  iç  ve  dış  mekânlarda,  iskele üstünde ve  yüksekte, gece  ve  gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
1623 Destek Personeli (Şoför) ERKEK 1 KPSS P94 1-Ortaöğretim  kurumlarının  (lise   ve  dengi)   herhangi  bir   alanından mezun olmak.
2-Eski  E  Sınıfı  veya  yeni  D  sınıfı  sürücü  Belgesine  sahip  olmak. (Belgenin  başvuru  sisteminin  “Kişisel-Deneyim  Bilgilerim”  bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
3-SRC 2 Belgesine sahip olmak. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel- Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
4-Psikoteknik  Belgesine  sahip  olmak.  (Belgenin  başvuru  sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
5-İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
6-En az 1 yıl şoförlük deneyimine  sahip olmak ve  belgelendirmek. (e- Devlet   Kapısından   alınacak   karekodlu  SGK  dökümü  ve   görev   ve pozisyon  bilgisini  içerir  çalıştığı  kurumdan  alınacak  onaylı  belgenin Başvuru      sisteminin      “Kişisel-Deneyim      Bilgilerim”      bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)
7-Görevini   yapmaya   engel   hastalığı   bulunmamak.   (Atanmaya   hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)
8-Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerinde  iç  ve  dış  mekânlarda,  gece  ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya ve yurt içi ve yurt dışına çıkmasına engel durumu bulunmamak.
1624 Büro Personeli 1 KPSS P93 1-Yükseköğretim  Kurumlarının önlisans eğitimi  veren Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici  Asistanlığı, Sekreterlik,   Ofis   Teknolojileri   ve   Yönetimi,   Büro   Hizmetleri   ve Yönetici Asistanlığı programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2-İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
3-Görevini   yapmaya   engel   hastalığı   bulunmamak.   (Atanmaya   hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir..)

GENEL ŞARTLAR

1- 657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu’nun   48   inci   maddesinde   belirtilen   şartları taşımak..
2- Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
3- Adayın  başvurduğu  pozisyon  niteliğine  göre  2022  KPSS  (B)  grubu  sınavına  girmiş 4- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  (…)( zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
6- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
7- Tercih edilecek pozisyonun için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.
8- Üniversite yönetimi tarafından gerekli  görüldüğü  takdirde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.
9- Başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesinin  “Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Üniversite personel alımı başvurusu ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde online olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri: 17 Kasım – 1 Aralık 2023

Başvuru Adresi: https://ikbasvuru.sdu. edu.tr

 

 

 

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ