29.02.2024 - TREND BATMAN & Batman'nın yeni yüzü
BURAYA REKLAMINI VER

Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Siirt Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere 32 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

Başvuruda  bulunacak  adaylar,  yazışma  adreslerini  içeren,  başvurdukları  bölüm  ve  anabilim/anasanat dallarını  belirttikleri  dilekçelerine,  yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), öğrenim durumlarını gösterir belgelerin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik) nüfus cüzdanı örneği ön yüzü, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı (e-Devlet), askerlik durum belgesi (e-Devlet), ilanın bir  adet  fotokopisi,  ve  halen  çalışanlar  ile  daha  evvel  kamu  hizmeti bulunanlar  hizmet  belgelerini  ekleyerek  (Üniversitemiz  Personeli  hariç),  Doçent kadrosuna  başvuracak adayların  Rektörlük  Personel  Dairesi  Başkanlığı’na  Doktor  Öğretim  Üyeleri  ise  ilgili  birimlere)  şahsen veya  posta  yolu  ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir).

1- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave olarak, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin  belirtildiği  yayın  listesini  içeren  1  (bir)  takımını fiziksel  ortamda;  6  takım  yayın  dosyalarını  (taşınabilir  bellek  ile)  başvuru  dilekçelerine ekleyeceklerdir.
2- Doçent  kadrolarına müracaat edecek adaylar;  yukarıdaki  belgelere ilave olarak,  doçentlik belgelerini,  bilimsel çalışma ve yayınlarını  kapsayan eserlerinin  belirtildiği  yayın  listesini  içeren  1  (bir)  takımını  fiziksel  ortamda;  4  takım  yayın  dosyalarını  (taşınabilir  bellek  ile)  başvuru  dilekçelerine ekleyeceklerdir.
3- Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  müracaat  edecek  adaylar;  yukarıdaki  belgelere  ilave  olarak,  bilimsel   çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan eserlerinin  belirtildiği  yayın  listesini  içeren  1  (bir)  takımını  fiziksel  ortamda;  4  takım  yayın  dosyalarını  (taşınabilir  bellek  ile)  başvuru  dilekçelerine ekleyeceklerdir.

USB içerikleri:
–   Başvuru dilekçesi (imzalı),
–   Özgeçmiş ve yayın listesi,
–   Yabancı Dil Belgesi,
–   Diplomalar,
–   Doçentlik Belgesi,
–   Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu,
–   Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler.
*  Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
*  Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
*  e-Devlet üzerinden alınabilecek kare kodlu belgeler kabul edilecektir.
*  Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
*  İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
*  Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
*  Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Başvuru Başlama Tarihi     :  22.06.2023
Son Başvuru Tarihi             :  06.07.2023

 

 

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA
2023-1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Kadın Hastalıklar ve Doğum alanında Doçent unvanına  sahip olmak   ve   Sağlık   Bakanlığı   onaylı   tüp   bebek   sertifikası, transvajinal   hidrolaparoskopi  (THL)   konusunda   çalışmaları olmak.
2023-2 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Doçent 1 1 Doçentliğini  Bilgisayar  Bilimleri  ve  Mühendisliği  alanında almış olup, işaret işleme ve yapay zeka  konusunda çalışmaları olmak.
2023-3 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimyasal Teknolojiler Doçent 2 1 Kimya  Mühendisliği  bilim  alanında  Doçent  unvanını  almış olmak   ve   Biyokütle   temelli   katalizör   üretimi   konusunda çalışmaları olmak.
2023-4 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Otomotiv Doçent 2 1 Makine  Mühendisliği  bilim  alanında  Doçent  unvanını  almış olmak      ve      süperkapasitör,      karbon      moleküler      elek, Biyogaz/Biyodizel   üretimi   ve   biyoyakıtların   içten   yanmalı motor konusunda çalışmaları olmak.
2023-5 Mühendislik
Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Hidrolik Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 İnşaat  Mühendisliği  anabilim  dalında  Doktora  yapmış  olmak ve su jetlerinde oyulma konusunda çalışmaları olmak.
2023-6 İ.İ.B.F. İşletme İşletme Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Doktorasını  İşletme  anabilim  dalı’nda  yapmış  olmak  ve  çok kriterli karar analizi konusunda çalışmaları olmak.
2023-7 Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Moleküler Biyoloji Profesör 1 1 Biyomoleküler modelleme konusunda çalışmaları olmak.
2023-8 Fen Edebiyat Fak. Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Doçent 2 1 Doktorasını Matematik bilim alanında almış olmak ve modül, halka  teorisi  ve  bağıl  homoloji  cebir  konusunda  çalışmaları olmak.
2023-9 Fen Edebiyat Fak. Kimya Fizikokimya Doçent 2 1 Doçentlik  unvanını  Kimya  bilim  alanında  almış  olmak  ve orgonofosfor  bileşiklerin  sentezi,  katalizör  ve  süperkapasitör özellik  gösteren  malzemelerin  üretimi  konusunda  çalışmaları olmak.
2023-10 Fen Edebiyat Fak. Kimya Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Doktorasını  Kimya  bilim alanında  almış olmak  ve  moleküler baskılama ile proteinlerin seçici ayrılması, bitkilerde biyolojik
aktivite ve element analizi konularında çalışmaları olmak.
2023-11 Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 2 1 Doktorasını    Sosyoloji    bilim    alanında    almış    olmak    ve küreselleşme,  mekân,  beden,  yaşlılık  ve  yemek  sosyolojisi konularında çalışmaları olmak.
2023-12 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Doçentliğini    Eğitim    Programları    ve    Öğretim    Anabilim Dalı’nda almış olmak ve Öğrenme Stratejileri, Okuma Eğitimi, Türkçe    ve    Türk    Edebiyatı    dersi    öğretim    programları konusunda çalışmaları olmak.
2023-13 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini   Türkçe   eğitimi   alanında   yapmış   olmak   ve masallarda    cinsiyet    kültürü,    masalların    terapötik    gücü konusunda çalışmaları olmak.
2023-14 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 3 1 Eğitim  Programları  ve  Öğretim  bilim  dalından  Doçentliğini almış  olmak  ve  arttırılmış  gerçeklik,  özel  ders  ve  program değerlendirme konularıyla ilgili çalışmaları olmak.
2023-15 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Eğitim Programları ve Öğretimi bilim dalında Doktora yapmış olmak    ve    özel   yetenekliler    ve   bilim    sanat    merkezleri (BİLSEM) konusunda çalışmaları olmak.
2023-16 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 2 1 Matematik Eğitimi veya Matematik bilim dalında Doçentliğini almış   olmak   ve   optimal   kontrol   ve   epidemik   modeller
konusunda çalışmaları olmak.
2023-17 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Matematik  Eğitimi  veya  Matematik  bilim  dalında  Doktora yapmış  olmak  ve  sabit  nokta  metodu  ile  kararlılık  analizi konusunda çalışmaları olmak.
2023-18 Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bitkisel Biyoteknoloji Doçent 3 1 Tarımsal Biyoteknoloji bilim dalından Doçentlik belgesi almış olmak ve bitki bağışıklık sistemi konusunda çalışmaları olmak.
2023-29 Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım İşletmeciliği Doçent 3 1 Tarım Ekonomisi alanında Doçent ünvanını almış olmak.
2023-20 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve
Islahı
Dr. Öğr.
Üyesi
4 1 Meyve  yetiştirme  ve  Islahı  bilim  dalında  Doktora  yapmış olmak.
2023-21 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Sebze Yetiştirme ve Islahı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Sebze ıslahı alanında Doktora yapmış olmak
2023-22 Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Veterinerlik Parazitolojisi Doçent 2 1 Veteriner  Parazitoloji  Alanında  Doçentliğini  almış  olmak  ve balık helmintleri konusunda çalışmaları olmak.
2023-23 Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Veterinerlik Mikrobiyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda Doktora yapmış olmak   ve   koyunlarda    chlamidia   ve   brucella   türleri   ve antimikrobiyal duyarlılık konularında çalışmış olmak.
2023-24 Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Veterinerlik Anatomi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda Doktora yapmış olmak   ve   hayvanlarda    bilgisayarlı   tomografi   konusunda çalışmaları olmak.
2023-25 Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Veterinerlik Histolojisi ve Embiriyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda Doktora yapmış olmak   ve   rat   ovaryumunda   stres   proteinleri   konusunda çalışmaları olmak.
2023-26 Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Veterinerlik Biyoistatistik Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda Doktora yapmış olmak.
2023-27 Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Veterinerlik Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda Doktora yapmış olmak ve kornea alkali yanıklarında topikal homeopatik tedavi konusunda çalışmaları olmak.
2023-28 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 İlgili  alanda  doktora  yapmış  olup,  zeccâc  ve  Kur’an’ın  irabı konusunda çalışmaları olmak.
2023-29 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, Abdullah b. Zübeyr ve islam tarihindeki yeri konusunda çalışmaları olmak.
2023-30 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 İlgili  alanda  doktora  yapmış  olup,  XX.  Yüzyılda  Osmanlı- Arap    Sınırları    ve    Sykes-Picot    Antlaşması    konusunda çalışmaları olmak.
2023-31 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Şehir  ve  Bölge  Planlama,  Mimarlık  veya  Peyzaj  Mimarlığı alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
2023-32 BESYO Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Doçent 3 1 Spor   Bilimleri   alanında   doçent   unvanı   almak   ve   sporda inovasyon konusunda çalışmaları olmak.

 

 

 

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ