Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak : Son gün 4 Aralık 2023

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak : Son gün 4 Aralık 2023

Pamukkale Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere 32 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Kontenjan Dağılımı Nedir?

PROFESÖR
İlan Kodu Birim Bölüm Anabilim Dalı/
Program
Ad Der İlan Şartı
2023/3-1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 1 Kardiyopulmoner rehabilitasyon ve cerrahi sonrası rehabilitasyon alanlarında çalışmaları olmak
2023/3-2 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 1 1 Toz Metalürjisi ile üretilmiş metal içerikli kompozitler ile ilgili çalışmaları olmak
2023/3-3 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 1 1 Eklemeli imalat ve titreşimle ilgili konularda çalışmaları olmak
2023/3-4 Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği 1 1 Kanser hücre biyolojisi ve ilaç etkileşim metabolizmaları konularında çalışmaları olmak
2023/3-5 Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği 1 1 Nano-biyo kompozitler, biyopolimerler ve kemik doku iskeleleri ile ilgili çalışmaları olmak
DOÇENT
İlan Kodu Birim Bölüm Anabilim Dalı/ Program Ad Der İlan Şartı
2023/3-6 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Nörolojik Rehabilitasyon 1 1 Pediatrik rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak
2023/3-7 İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Yeni Medya ve İletişim 1 1 Reklamcılıkta ebeveyn arabuluculuğu ve online davranışsal reklamcılık ile ilgili çalışmaları olmak
2023/3-8 Kale Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi 1 1 Örgüt kültürü, girişimcilik ve örgütsel davranış konularında çalışmaları olmak
2023/3-9 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri 1 1 Sıvı membranlar ve membran biyoreaktörler konularında çalışmaları olmak
2023/3-10 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı 1 1 Kuantum kimyasal hesaplama ve COVİD-19 konuları üzerine çalışmaları olmak
2023/3-11 Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 1 Toprak kaynaklı ısı pompası uygulamaları ve malzemelerin termoekonomik analizi ile ilgili çalışmaları olmak
2023/3-12 Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği 1 1 Nanopartikül monokatman ve nanopartiküllerin biyodağılımı konularında çalışmaları olmak
2023/3-13 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak ve böbrek hücre kültüründe nefrotoksisite ile ilgili çalışmaları olmak
2023/3-14 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar 1 1 Akne skar çeşitleri, rozase, eritemli ve telanjiektatik lezyonların tedavisinde farklı lazer türleri ile ilgili çalışmaları olmak
2023/3-15 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı Hastalıkları
1 1 Antipsikotik polifarmasisi ve özgül öğrenme bozukluğu konularında yayınları olmak
2023/3-16 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi 1 1 Genel cerrahi alanında doçent olmak ve Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı olmak
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İlan Kodu Birim Bölüm Anabilim Dalı/
Program
Ad Der İlan Şartı
2023/3-17 İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Yeni Medya ve İletişim 1 4 Çözüm gazeteciliği ve yurttaş haberciliği konularında çalışmaları olmak
2023/3-18 İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili 1 4 Eski Türkçe ve Eski Uygur Türkçesi alanlarında çalışmaları olmak
2023/3-19 Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi
Mimarlık Mimarlık 1 4 Biyomimikri ve hareketli taşıyıcı sistemler ile ilgili çalışmaları olmak
2023/3-20 Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım 1 4 Hizmet tasarımı ve tasarım iş birlikleri hakkında çalışmalar yapmış olmak
2023/3-21 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması 1 1 Biyoenerji ağ tasarımı, yapay zekâ ve tedarikçi seçimi konularında çalışmaları olmak
2023/3-22 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1 3 Maternal Bağlanma, ebeveyn özyeterliği ve bebek gelişimi ile ilgili çalışmaları olmak
2023/3-23 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve
Travmatoloji
1 1 Artroskopik menisküs tamiri konusunda çalışmaları olmak
2023/3-24 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıp Eğitimi doktorası yapmış olmak
2023/3-25 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji 1 1 “Tıbbi Farmakoloji” alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış olmak ve biyobenzer ilaçlar ve ilaç etkileşimleri alanlarında çalışmaları olmak
2023/3-26 Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
Deri ve Zührevi Hastalıklar 1 1 Otoimmun büllöz hastalıklar üzerine çalışmaları olmak
2023/3-27 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği 1 4 Turist rehberleri, inanç turizmi ve gastronomi turizmi konuları üzerine çalışmaları olmak
2023/3-28 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 4 Mübadillerin mutfak kültürü ve glutensiz beslenme yaklaşımı üzerine çalışmaları olmak
2023/3-29 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 4 Gastronomi turizmi, Türk mutfağı ve Türk mutfağında coğrafi işaretli ürünler ile ilgili çalışmaları olmak
2023/3-30 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği 1 4 Turizm eğitiminde oyun tabanlı öğrenme ve glütensiz hizmet sunan işletmeler üzerine çalışmaları olmak
2023/3-31 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği 1 4 Turizmde sosyal psikoloji ve turizmde duyusal ve mobil pazarlama konularında çalışmaları olmak
2023/3-32 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği 1 4 Turizmde artırılmış gerçeklik kullanımı ve turist davranışları ile ilgili çalışmaları olmak

GENEL AÇIKLAMALAR

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
–    Her aday tek bir kadroya başvurabilir.
–   Adaylar ünvanlarının altında kadroya başvuramazlar.
–   Atanmaya hak kazanan adayın hak ettiği derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.
–  İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

 

 

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların:
1.    Başvuru Formu (1)
2.    Doçentlik Belgesi
3.    Akademik Değerlendirme Belgesi (2)
4.    Askerlik Belgesi (3, 4)
5.    Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi (3, 4) ile;
PROFESÖR kadroları için “özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek), yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 6 (altı) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
DOÇENT kadroları için “özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 4 (dört) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadroları için “özgeçmiş, diploma onaylı suretleri (4), bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 4 (dört) adet CD/USB ile ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 04.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar adayların, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
(1)    Başvuru Belgesi: http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler
(2)    Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanları ve bu şartların sağlandığına dair beyanını içeren dilekçe ile birlikte ayrıca 1 adet USB teslim edilmesi gerekmektedir.
(3)    Üniversite dışı başvurular için
(4)    Barkodlu e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ