21.06.2024 - TREND BATMAN & Batman'nın yeni yüzü

Mardin Artuklu Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi Alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi Alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere 30 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ 2023/1

Sıra
No
Birimi Bölümü Anabilim Dalı Açıklamalar ve Unvanı Derece Adet
1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji 1
Prof.Dr.
1 1
2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları 2
Doç.Dr.
1 1
3 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji 3
Prof.Dr.
1 1
4 Edebiyat Fakültesi Kürt Dili ve
Edebiyatı
Kürt Dili ve
Edebiyatı
4
Prof.Dr.
1 1
5 Edebiyat Fakültesi Kürt Dili ve Edebiyatı Kürt Dili ve Edebiyatı 5
Prof.Dr.
1 1
6 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bizans Sanatı 6
Doç.Dr.
2 1
7 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Batı Sanatı ve
Çağdaş Sanat
7
Dr. Öğr. Üyesi.
4 1
8 Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ 8
Doç.Dr.
2 1
9 Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ 9
Dr. Öğr. Üyesi
3 1
10 Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 10
Dr. Öğr.Üyesi
2 1
11 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji 11
Dr. Öğr. Üyesi
3 1
12 Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve
Edebiyatı
Fars Dili ve
Edebiyatı
12
Dr. Öğr. Üyesi
3 1
13 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji 13
Dr. Öğr. Üyesi
5 1
14 Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı 14
Dr. Öğr. Üyesi
2 1
15 Turizm Fakültesi Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
15
Prof.Dr.
1 1
16 İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Pazarlama 16
Doç.Dr.
1 1
17 İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Muhasebe 17
Doç.Dr.
2 1
18 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe 18
Dr. Öğr. Üyesi
4 1
19 İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Finansman 19
Dr. Öğr. Üyesi
4 1
20 İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler 20
Dr. Öğr. Üyesi
2 1
21 Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Hemşirelik Esasları 21
Doç.Dr.
1 1
22 Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar
Hemşireliği
22
Dr. Öğr. Üyesi
1 1
23 Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve
Diyetetik
Beslenme ve
Diyetetik
23
Doç.Dr.
2 1
24 İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri 24
Doç.Dr.
2 1
25 İslami İlimler
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Hadis 25
Dr. Öğr. Üyesi
4 1
26 Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
26
Doç.Dr.
2 1
27 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 27
Doç.Dr.
2 1
28 Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler
Tıbbi Tanıtım ve
Pazarlama
28
Doç.Dr.
2 1
29 Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Kürt Dili ve Kültürü 29
Dr. Öğr.Üyesi
2 1
30 Türkiye’de Yaşayan
Diller Enstitüsü
Kürt Dili ve Kültürü Kürt Dili ve Kültürü 30
Dr. Öğr. Üyesi
1 1

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

1- Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimî statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimî statüde görev yapacaklardır.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;
– Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
– İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
– Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin 3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
– Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.
– Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik diplomalarının aslı ya da resmi kurum/noter onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı suretini teslim etmelidir.
– Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

 

AÇIKLAMALAR
1Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak.
2Doçentliğini Göğüs Hastalıkları alanında almış olmak.
3Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak.
4Doçentliğini Yaşayan Dünya Dilleri alanında almış olmak. Klasik Kürt Edebiyatı konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.
5Doçentliğini Yaşayan Dünya Dilleri alanında almış olmak. Klasik Kürt Edebiyatı konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.
6Doçentliğini Sanat Tarihi alanında almış olmak. Bizans ve Süryani Sanatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
7Doktorasını Sanat Tarihi alanında yapmış olmak. Çağdaş Sanat alanında çalışmalar yapmış olmak.
8Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanında almış olmak. Osmanlı’da Vakıflar alanında çalışmalar yapmış olmak.
9Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak. Osmanlı Devleti döneminde Salgınlar Hastalıklar ve Hayvan Hastalıkları hakkında çalışma yapmış olmak.
10Doktorasını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yapmış olmak. I. Dünya Savaşı ve Halkevleri hakkında çalışma yapmış olmak.
11Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak. Mardin’in toplumsal yapısı alanında çalışmalar yapmış olmak.
12Doktorasını Fars Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Klasik Farsça Metinler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
13Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında yapmış olmak. SSCI indeksli dergilerde yayını bulunmak.
14Doktorasını Arap Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Modern Arap Romanı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
15Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Gastronomi alanında çalışmaları bulunmak.
16Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak. Coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
17 Doçentliğini Matematik alanında almış olmak. Ekonomik modeller ve zaman ölçekleri konusunda çalışma yapmış olmak.
18Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Türkiye muhasebe standartları konusunda çalışma yapmış olmak.
19Doktorasını Finansal Matematik alanında yapmış olmak. Optimal Likididasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
20Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Mülteci Vatandaşlığı konusunda çalışmış olmak.
21 Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. Anti kanser ve Antioksidan konularında çalışmaları bulunmak.
22Hemşirelik alanlarının her hangi birinde doktorasını yapmış olmak. Adölesan Sağlığı ile ilgili çalışmaları olmak.
23Doçentliğini Gıda Bilimleri Mühendisliği alanında almış olmak. Gıda Patojenleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
24Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri alanında almış olmak. Dijitalleşme alanında çalışma yapmış olmak.
25Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında yapmış olmak. İbn Kuteybe üzerine çalışmaları olmak. İslami İlimler Arapça programında ders verebilmek için YÖK tarafından geçerliliği olan Arapça dil sınavından en az 90 puan almış olmak.
26Doçentliğini Kimya alanında almış olmak. Endokrin bozucu yapıların kromotoğrafik giderimi üzerine çalışmış olmak.
27Doçentliğini Kimya alanında almış olmak. Nanokompozitler, antimikrobiyal uygulamalar ve adsorpsiyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
28Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. Pestisitler ve Sularda Mikrobiyolojik kalite ile ilgili çalışmaları olmak.
29Doktorasını Kürt Dili ve Kültürü alanında yapmış olmak. Modern Kürt Edebiyatı ve Kürt Destanları üzerine çalışmaları olmak.
30Doktorasını Kürt Dili ve Kültürü alanında yapmış olmak. Kürt Halk Edebiyatı ve Seyahatnameler üzerine çalışmaları olmak.

 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvuru Başlama Tarihi: 15.06.2023
Başvuru Bitiş Tarihi: 03.07.2023 

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 19 (Ondokuz) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ