21.06.2024 - TREND BATMAN & Batman'nın yeni yüzü

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 235 Kişilik Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak : Son gün 27 Kasım 2023

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 235 Kişilik Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak : Son gün 27 Kasım 2023

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere 235 Kişilik Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

Lise Mezunu: 8 Teknisyen,  30 Hasta bakıcı, 40 Temizlik Görevlisi Alımı, 10 Aşçı, 3 Şoför, 3 Peyzaj ve Çevre Bakım Personeli,

Ön Lisans Mezunu: 3 Büro Personeli, 16 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 10 Sağlık Teknikeri,

Lisans Mezunu: 47 Büro Personeli, 7 Mühendis, 1 Diyetisyen, 54 Hemşire, 3 Spor Uzmanı,

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamalar:

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak
üzere (Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mühendis, Teknisyen, Diyetisyen,
Hemşire, Sağlık Teknikeri, Spor Uzmanı, Destek Personeli) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esaslar” da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın (Spor Uzmanı
Pozisyonu hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR:

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen
askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali
bulunmamak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış
olmak şartı aranmaktadır.)

 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

 

ÖZEL ŞARTLAR:

1- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.Lisans mezunları için KPSS P3, önlisans
mezunları için KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
Adayların 2022 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun
olması gerekmektedir.

2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan “Aranan Nitelikler” in
tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev
yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu
bulunmamak.

5- Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma
şartlarını kabul etmek.(Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Urla,
Torbalı gibi)

6- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

7- Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

 

İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular
linkinden temin edeceklerdir)

2- e-Devlet üzerinden alınan barkodlu mezun belgesi (1 adet)

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)

4- Fotoğraf (1 adet)

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)

7- Başvuru yapılan ilan kodunun nitelik kısmında istenilen diğer belgeler (sertifika, deneyim vb.)

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adaylar için Özel Güvenlik
Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık
kuruluşundan alacakları belge.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru şeklinde
yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru yapacaklardır.
Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda
bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı
belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2023 sözleşmeli personel ilanı klavuzu

 

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ