19.07.2024 - TREND BATMAN & Batman'nın yeni yüzü

İstanbul Üniversitesi 65 Öğretim Üyesi Alacak: Son gün 27 Kasım 2023

İstanbul Üniversitesi 65 Öğretim Üyesi Alacak: Son gün 27 Kasım 2023

İstanbul Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere 65 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

İstanbul Üniversitesi Kontenjan Dağılımı Nedir?

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Cerrahisi PROFESÖR 1 Minimal İnvazif Pediatrik Cerrahi ve Pediatrik Tümör Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Patoloji PROFESÖR 1 Hematopatoloji, Endokrin Sistem Patolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Patoloji DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Nefropatoloji   ve   üropatoloji   alanında   bilimsel   çalışmalar   yapmış   ve elektromikroskopik inceleme deneyimi olmak.
Tıbbi Patoloji DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Hematopatoloji  ve  Moleküler  Patoloji  alanında  bilimsel  çalışmalar  yapmış olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji PROFESÖR 1 Spor cerrahisi ve kalça artroskopisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İç Hastalıkları DOÇENT 1 Nefroloji yan dal uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları DOÇENT 1 Geriatri yan dal uzmanlığını almış ve yaşlı hastalarda uygunsuz ilaç kullanımı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İç Hastalıkları DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
2 Hematoloji yan dal uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Yaşlılarda sarkopenik obezite alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Genel Cerrahi DOÇENT 1 Meme cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Çocuk  Kardiyoloji  yan  dal  uzmanlığını  almış  olup  Speckle-tracking  (strain) ekokardiyografi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Vertebra  operasyonlarında  ve  rejyonel  anestezi  alanında  bilimsel  çalışmalar yapmış olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 Endokrin cerrahi anestezisi ve rejyonel anestezi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 Tıbbi  Mikrobiyoloji  uzmanlığını  almış  olup,  bakteri  serotiplendirme  alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Spor Hekimliği DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Rinoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi PROFESÖR 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Yeni Türk Dili PROFESÖR 1
Sistematik Felsefe DOÇENT 1
Kurumlar Sosyolojisi DOÇENT 1
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 13 Kasım 2023
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ               : 27 Kasım 2023 (mesai saati bitimi itibariyle)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DOÇENT 1
Eski Türk Dili DOÇENT 1
Eski Türk Dili DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
Latin Dili ve Edebiyatı DOÇENT 1
Urdu Dili ve Edebiyatı DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Rus Dili ve Edebiyatı DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
FEN FAKÜLTESİ
Botanik PROFESÖR 1
Nükleer Fizik PROFESÖR 1
Bilgisayar Bilimleri PROFESÖR 2
Matematiksel Fizik DOÇENT 1 Dönen  kozmolojik  modeller  ve  değiştirilmiş  kütleçekim   teorileri  alanında bilimsel  çalışmalar  yapmış  olmak  ve İngilizce  ders  verme yeterliliğine  sahip olmak.
Fizikokimya DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Derin ötektik çözücüler, reaktif ekstraksiyon ve adsorpsiyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Genel Astronomi DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Galaksi astronomisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Genelleştirilmiş lineer modeller alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Bilgisayar Bilimleri DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
3
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Toksikoloji DOÇENT 1
Farmasötik Mikrobiyoloji DOÇENT 1
Farmasötik Kimya DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi DOÇENT 1
Protetik Diş Tedavisi DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Kentleşme ve Çevre Sorunları PROFESÖR 1
Siyaset ve Sosyal Bilimler DOÇENT 1
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 13 Kasım 2023
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ               : 27 Kasım 2023 (mesai saati bitimi itibariyle)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DOÇENT 1
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar
Mühendisliği
PROFESÖR 1
Bilgisayar Mühendisliği DOÇENT 1
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği PROFESÖR 1
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği DOÇENT 1
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2
DEVLET KONSERVATUVARI
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği DOÇENT 2 Müzik  /  Bilim  Sanat  alanında  Doçent  unvanı  almış,  Klasik  Batı  Müziği’nde Müzik  Teorisi  alanında  bilimsel  çalışmalar  yapmış  ve  Solfej  ile  Armoni Eğitimleri konularında deneyimli olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Kimyasal Oşinografi PROFESÖR 1
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Laboratuvar Hayvanları Bilimi DOÇENT 2
İmmünoloji DOÇENT 1
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi ve Kültür Araştırmaları DOÇENT 1
Türk Dili ve Edebiyatı DOÇENT 1 Eski Türkçe Cümle Bilgisi ve Söz Öbekleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
Aile Sağlığı DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Beslenme alanında Doktorasını tamamlamış olmak.
Nadir Hastalıklar DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 Çocuk Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Tıbbi Onkoloji Uzmanlığını almış olmak.
Temel Onkoloji DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Kanser Genetiği Bilim Dalı için Kanser Genetiği Bilim Dalında Doktorasını tamamlamış olmak.

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  12.06.2018  tarihli  Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri  ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul  Üniversitesi  Akademik Yükseltilme   ve   Atama   Kriterleri”   uyarınca   Profesör,   Doçent   ve   Doktor   Öğretim   Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.
Başvuru Evrakları:
1.Başvuru   dilekçesi   (Dilekçe   örneğine   https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_   adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.),
2. 1Adet  Biyometrik  Fotoğraflı  Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Başvuru  Formu  (Örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.),
3.Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
4.Doçentlik Belgesi  ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi  Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5.Akademik  Yükseltilme  ve  Atamada   Değerlendirmeye  Alınan  Faaliyetler  ve  Puan Hesaplaması  Formu  (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_  adresinde  duyurular/formlar  kısmından ulaşılabilir,)
6.Aday   Atama   Kriterleri   Değerlendirme   Formu,   (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)
7.Asgari  Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)  (https://personel. istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)
8.Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),
9.1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
10. Kimlik Fotokopisi
11. Başlıca Araştırma Eseri  olarak gösterdikleri  yayın,  makale,  kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet),
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi  (Halen  bir  kamu  kurumunda  çalışmakta  olanlar  ile  ayrılmış  olanlar  getirecek  olup,  e- Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)
14. İlanın bir adet fotokopisi.
15. Profesör kadroları için 8 (sekiz) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 6 (altı) adet USB bellek. (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.)
USB içerikleri:
-Başvuru dilekçesi (imzalı),
-Özgeçmiş ve yayın listesi,
-Yabancı Dil Belgesi,
-Diplomalar,
-Doçentlik Belgesi,
-Akademik   Yükseltilme   ve   Atamada   Değerlendirmeye   Alınan   Faaliyetler   ve   Puan Hesaplaması Formu,
-Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu
-Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname)
-Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri ayrıca belirtilmelidir.)
Açıklamalar:
1.Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2.İlan  edilen  bütün  unvanlar  için  Yabancı  Ülkelerden  alınan  diplomaların  Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
3.İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4.Başvurular  ilanın  Resmi  Gazete’de  yayımı  tarihinden  itibaren  15  (onbeş)  gün  içinde yapılacak olup; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu başvuruları ise ilana çıkılan birimlere yapılacaktır.
5.İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi  Gazete’de yayımlandığı  tarihten itibaren
15. (onbeşinci) gündür.
6.Müracaatlar  Şahsen  veya  Posta  yolu  ile  yapılacaktır.  Postadaki  gecikmeler  ve  ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup,  sorumluluk  başvurana  aittir.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihi  mesai bitimine  kadar  başvuru  yapılacak  Profesör  ve  Doçent  Kadroları  İçin  İstanbul  Üniversitesi Rektörlüğüne,  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  ilgili  birimin  Dekanlığına/Müdürlüğüne, ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
7.2547 sayılı  Kanunun Ek 38.  maddesi  uyarınca  (2547  Sayılı  Kanunun  50.  maddesinin birinci   fıkrasının   (d)   bendi   kapsamında   istihdam   edilerek   doktora   veya   sanatta   yeterlik eğitimlerini   üniversitemizde   tamamlayanların   başvuru   hakkı   bulunmamaktadır.)   belirlenen
%30’lik     kota     kapsamında     başvuru     yapılabilecek     Doktor     Öğretim     Üyesi     kadrosu bulunmamaktadır.
8.Profesör  ve/veya  Doçent  kadrolarına  başvuran  adaylardan  Doçentlik  Sözlü  Sınavına girmemiş    olanlar,    https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_    adresinde    bulunan    duyurular/formlar kısmında  yer  alan  Doçentlik  Sözlü  Sınavı  Başvuru  Dilekçesi’ni  doldurarak  Personel  Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.
9.İstanbul  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve  Atama  Kriterlerine,  https://personel. istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler  adresinden ulaşılabilir.  Dr.  Öğretim  Üyesi,  Doçent ve  Profesör  kadrolarına  başvuran  tüm  adayların  bilimsel  dosyalarının  bu  yönergede  yer  alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.
10. İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilen  aday/adayların atamaları  yapılmayacaktır.  Başvuran  aday/adayların  koşullarının  uygun  olmadığının  sonradan anlaşılması   durumunda   atamaları   yapılmış   olsa   dahi   iptal   edilecek   ve   hiçbir   hak   talep edemeyeceklerdir.
11. İlan  şartında  yabancı  dil  koşulu  bulunan  kadrolara  başvurularda  “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
12. Kadroya   başvuruda   bulunan   adaylardan   atanmaya   hak   kazananların   atamaları, 07.04.2023  tarihli,  E.25832  sayılı  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nın  yazısı  ile  bildirilen 05.04.2023  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  Kararıyla  Üniversitemize  vermiş  olduğu atama  izni  kontenjanı  dahilinde  yapılacak  olup,  atama  izni  kontenjanını  aşan  hiçbir  atama gerçekleştirilemeyecektir.
13. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
14. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 13 Kasım 2023
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ               : 27 Kasım 2023 (mesai saati bitimi itibariyle)

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ