29.02.2024 - TREND BATMAN & Batman'nın yeni yüzü
BURAYA REKLAMINI VER

Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 Bin 455 Sözleşmeli Personel Alacak 2023

Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 Bin 455 Sözleşmeli Personel Alacak 2023

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki kazandırılmak üzere 11 bin 455 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

  • 4138 Destek Personeli,
  • 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 3295 Büro Personeli,
  • 400 Psikolog

olmak üzere Kadın Erkek adaylar içerisinden 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

 

 

TEŞKİLAT POZİSYON ÖĞRENİM ŞARTI CİNSİYET KONTENJAN KPSS YILI VE GRUBU KPSS PUAN TÜRÜ ASGARİ PUAN
MERKEZ TEŞKİLATI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak. ERKEK 12 2022
KPSS B GRUBU
KPSS P93 50
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak. KADIN 10
DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (ELEKTRİK
TESİSATÇISI)
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. ERKEK VEYA KADIN 5 2022
KPSS B GRUBU
KPSS P94 50
DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (SIHHİ TESİSATÇI) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 10
DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (HAVUZ SUYU
OPERATÖRÜ)
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 1
DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (İKLİMLENDİRME
PERSONELİ)
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 5
TAŞRA TEŞKİLATI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden
mezun olmak.
ERKEK 2246 2022
KPSS B GRUBU
KPSS P93 50
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden
mezun olmak.
KADIN 1354
DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (ELEKTRİK
TESİSATÇISI)
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. ERKEK VEYA KADIN 152 2022
KPSS B GRUBU
KPSS P94 50
DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM)
(SIHHİ TESİSATÇI)
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 165
DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (HAVUZ SUYU
OPERATÖRÜ)
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 165
DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (İKLİMLENDİRME
PERSONELİ)
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 376
GENEL TOPLAM 4501

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.

A- Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- Özel Şartlar
1) Psikolog pozisyonu için;
a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
2) Büro Personeli pozisyonu için;
a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
3) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

– Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
– Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (06 Eylül 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

 

Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

 

 Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

 

 Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikasına sahip olmak.

 

 Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.

– Sözleşmeli personel pozisyonları için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
– Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
– Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuruda bulunan adaylardan; özel güvenlik görevlisi eğitim sertifikası ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri belli oldu. Bu kapsamda adaylar başvurularına 28 Ağustos 2023 tarihi ile başlayabilecekler. Bu kapsamda;

Başvurular Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) Alımı için:  28 Ağustos-1 Eylül 2023

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek personeli (bakım-onarım) için : 28 Ağustos-6 Eylül 2023

Başvuru Ekranı: Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE DESTEK  PERSONELİ BAŞVURU KILAVUZU

BÜRO PERSONELİ, TEMİZLİK VE PSİKOLOG ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

 

 

 

 

KPSS ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları burada! – TREND BATMAN

 

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ