Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 132 Sözleşmeli Personel Alım İlanı : Son gün 30 Kasım 2023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 132 Sözleşmeli Personel Alım İlanı : Son gün 30 Kasım 2023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere 132 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

Lise Mezunu: 11 Temizlik-Çöp Toplama, 1 Temizlik Görevlisi,

Ön Lisans Mezunu: 9 Sağlık Teknikeri, 1 Röntgen Teknisyeni, 36 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Şoför,

Lisans Mezunu: 14 Hemşire, 1 Eczacı, 1 Psikolog, 1 Sağlık Teknikeri, 5 Diğer Sağlık Personeli, 2 Mühendis, 41 Büro Personeli, 4 Aşçı, 1 Çözümleyici, Sistem Programcısı,

 

 

Mesleğe Göre Özel Şartlar Nedir?

Nitelik Kodu Ünvanı Çalıştırılacağı
Birim
Öğrenim/
KPSS Puan Türü
Kadro
Sayısı
Aranan Nitelikler
101 Hemşire Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Lisans KPSS(P3) 14 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun
olmak.
-Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları hemşire
ünvanına başvuru yapamaz.
102 Eczacı Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Lisans KPSS(P3) 1 -Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
-6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımak.
-Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır.
-Başvuruların kadro sayısından fazla olması halinde adaylar kurayla belirlenecektir.
103 Psikolog Rektörlüğümüz Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Lisans KPSS(P3) 1 -Psikoloji bölümünden mezun olmak.
104 Sağlık Teknikeri Üniversitemiz Sağlık,
Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
Ön Lisans KPSS (P93) 2 -Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik bölümünden mezun olmak.
105 Sağlık Teknikeri Üniversitemiz Sağlık,
Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
Lisans KPSS(P3) 1 -Yükseköğretim kurumlarının Moleküler Biyoloji ve Genetik
bölümünden mezun olmak.
106 Sağlık Teknikeri Üniversitemiz Sağlık,
Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
Ön Lisans KPSS (P93) 5 -Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar bölümlerinin
birinden mezun olmak.
107 Sağlık Teknikeri Üniversitemiz Sağlık,
Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
Ön Lisans KPSS (P93) 1 -Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz bölümünden mezun olmak.
108 Sağlık Teknikeri Üniversitemiz Diş
Hekimliği Fakültesi
Ön Lisans
KPSS (P93)
1 -Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden
mezun olmak.
109 Röntgen Teknisyeni Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ön Lisans KPSS (P93) 1 -Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri bölümlerinin birinden mezun olmak.
110 Diğer Sağlık
Personeli (Odyolog)
Üniversitemiz Sağlık,
Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
Lisans KPSS(P3) 2 -Yükseköğretim kurumlarının Odyoloji bölümünden mezun
olmak.
111 Diğer Sağlık
Personeli
(Dil ve Konuşma
Terapisti)
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Lisans KPSS(P3) 2 -Yükseköğretim kurumlarının Dil ve Konuşma Terapisi
bölümünden mezun olmak.
112 Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Lisans KPSS(P3) 1 -Yükseköğretim kurumlarının Perfüzyon bölümünden mezun
olmak.
113 Mühendis Üniversitemiz Sağlık,
Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
Lisans KPSS(P3) 1 -Biyomedikal Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
114 Mühendis Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı
Lisans KPSS(P3) 1 -İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
115 Büro Personeli Üniversitemiz
Rektörlüğü
ve bağlı birimlerinde
Lisans KPSS(P3) 38 -İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak.
116 Büro Personeli Üniversitemiz
Mahmudiye Atçılık
Meslek Yüksekokulu
Lisans KPSS(P3) 1 -İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak.
(Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde Mahmudiye İlçesinde görev yapacaktır.)
117 Büro Personeli Üniversitemiz Çifteler Meslek Yüksekokulu Lisans KPSS(P3) 1 -İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak. (Çifteler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çifteler İlçesinde görev yapacaktır.)
118 Büro Personeli Üniversitemiz Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Lisans KPSS(P3) 1 -İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak. (Sivrihisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sivrihisar İlçesinde görev yapacaktır.)
119 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Üniversitemiz
Rektörlüğü
ve bağlı birimlerinde
Ön Lisans KPSS (P93) 30 -Herhangi bir ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-10 Haziran 2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
-İlan tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 27 (yirmi yedi) yaşından gün almamış olmak (doğum tarihi 01 Ocak 1997 ve sonrası olanlar).
-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
-Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla erkek adaylar için boyunun 175 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den fazla, 10 dan az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+13=88 kg ve en az 75-10=65 kg olmalıdır) gerekmektedir.
-Başvuru yapan adaylardan gerek duyulması halinde tarafımızca yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır.
-Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
-Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve ruhsal bozukluğu bulunmamak.
-Bedensel özürlü olmamak: Şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kalıcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adayların vücut kitle endeksini herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge ile belgelendirmek.
-Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.
120 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Üniversitemiz Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Ön Lisans KPSS (P93) 1 119 NUMARALI NİTELİK KODUNDAKİ “ARANAN NİTELİKLER” GEÇERLİDİR.
(Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde
Mahmudiye İlçesinde görev yapacaktır.)
121 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Üniversitemiz Çifteler Meslek Yüksekokulu Ön Lisans KPSS (P93) 1 119 NUMARALI NİTELİK KODUNDAKİ “ARANAN NİTELİKLER” GEÇERLİDİR.
(Çifteler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çifteler İlçesinde görev
yapacaktır.)
122 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) Üniversitemiz
Rektörlüğü
ve bağlı birimlerinde
Ön Lisans KPSS (P93) 4 -Herhangi bir ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-10 Haziran 2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
-İlan tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 27 (yirmi yedi) yaşından gün almamış olmak (doğum tarihi 01 Ocak 1997 ve sonrası olanlar).
-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
-Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla kadın adaylar için boyunun 165 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den fazla, 10 dan az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 165 cm ise kilosu en fazla 65+13=78 kg ve en az 65-10=55 kg olmalıdır) gerekmektedir.
-Başvuru yapan adaylardan gerek duyulması halinde tarafımızca
yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır.
-Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
-Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve ruhsal bozukluğu bulunmamak.
-Bedensel özürlü olmamak: şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kalıcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adayların vücut kitle endeksini herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge ile belgelendirmek.
-Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi
bulunmamak.
123 Destek Personeli (Temizlik-Çöp Toplama) Üniversitemiz
Rektörlüğü, bağlı birimleri veya Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Ortaöğretim (Lise ve dengi) KPSS (P94) 11 -Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
-Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi hizmetleri,
-Kapalı mekanların ve açık alanların (park bahçeler, meydan, yol, açık saha gibi) temizliği ve çöplerin toplanması,
-Çöp konteynerlerindeki çöpleri, çöp arabasıyla toplama işlerini
yürütmek,
-Çevre temizliği, bahçe bakımı ve düzenlenmesi,
-Dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için görevlendirilecektir.
-Yukarıda ifade edilen görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak,
-Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
-İhtiyaç duyulması halinde adaylar vardiyalı çalıştırılacaktır.
124 Destek Personeli (Temizlik) Üniversitemiz Çifteler Meslek Yüksekokulu Ortaöğretim (Lise ve dengi) KPSS (P94) 1 -Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
-Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi hizmetleri,
-Kapalı mekanların ve açık alanların (park bahçeler, meydan, yol, açık saha gibi) temizliği ve çöplerin toplanması,
-Çevre temizliği, bahçe bakımı ve düzenlenmesi,
-Dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için
görevlendirilecektir.
-Yukarıda ifade edilen görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak,
-Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
-İhtiyaç duyulması halinde adaylar vardiyalı çalıştırılacaktır.
(Çifteler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çifteler İlçesinde görev yapacaktır.)
125 Destek Personeli (Şoför) (Erkek) Üniversitemiz
Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire
Başkanlığı
Ön Lisans KPSS (P93) 2 -Herhangi bir ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 01 Ocak 2016 tarihi itibari ile değiştirilen yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
-2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak (doğum tarihi 01 Ocak 1993 ve sonrası olanlar).
-Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
durumu bulunmamak.
-Yurt içi/ yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
-Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemizin tüm birim ve
yerleşkelerinde çalıştırılacaktır.
-Adaylar atandıktan sonra istenilen D sınıfı sürücü belgesini görev
süresi boyunca süresi bitiminde yenilemeleri gerekmektedir.
126 Destek Personeli (Şoför) Erkek Üniversitemiz
Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire
Başkanlığı
Ön Lisans KPSS (P93) 2 -Herhangi bir ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 01 Ocak 2016 tarihi itibari ile değiştirilen yeni tip C sınıfı veya eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
-2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak (doğum tarihi 01 Ocak 1993 ve sonrası olanlar).
-Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
durumu bulunmamak.
-Yurt içi/ yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
-Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemizin tüm birim ve
yerleşkelerinde çalıştırılacaktır.
-Adaylar atandıktan sonra istenilen C sınıfı sürücü belgesini görev
süresi boyunca süresi bitiminde yenilemeleri gerekmektedir.
127 Destek Personeli
(Aşçı)
Üniversitemiz Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Lisans KPSS(P3) 3 -Yükseköğretim kurumlarının Gastronomi ve Mutfak Sanatları
bölümünden mezun olmak.
-Vardiyalı çalışmasına engel bir durum bulunmamak.
-Hijyen belgesine sahip olmak.
128 Destek Personeli
(Aşçı)
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Lisans KPSS(P3) 1 -Yükseköğretim kurumlarının Gastronomi ve Mutfak Sanatları
bölümünden mezun olmak.
-Vardiyalı çalışmasına engel bir durum bulunmamak.
-Hijyen belgesine sahip olmak.
129 Çözümleyici, Sistem
Programcısı
Üniversitemiz Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı
Lisans KPSS(P3) 1 1. Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Matematik Bölümü, Fizik Bölümü, İstatistik Bölümü, Matematik-Bilgisayar bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
2. Başvuru sahibi en az üç programlama dilini bildiğini belgelendirmek zorundadır. Bu dillerden biri C#, Java, PHP, Python, .NET, SQL olmak zorundadır.
* Başvuru sahibi transkript belgesini, söz konusu programlama dillerini bildiğini belgelemek için sunabilir. Ancak söz konusu programlama dilinin ismi, dersin adında veya ders bilgi paketinin içeriğinde geçmeli ya da üniversitesinden alacağı bir belge ile programlama dilinin ismi belirlenebilmelidir.
veya
* Belge vermeye yetkili ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlardan alınmış olan programlama diline dair sertifikalar veya bu nitelikteki belgeler, sınava girilmiş, başarıyla tamamlanmış olmak ve doğrulaması yapılabilmek şartıyla geçerlilik süresi aranmaksızın kabul edilecektir. Sadece katılım niteliğindeki belgeler kabul edilmeyecektir. Belgeyi doğrulatma ile ilgili (gerekmesi halinde kurum kuruluştan teyit yazısı, doğrulama web sayfasının adresi, şifresi vb.) gereksinimlerin
karşılanma sorumluluğu, başvuru sahibine aittir.
3. YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az D düzeyinde (İngilizce) belgesine sahip olmak. İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır.
Ancak, yurt içi ve yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
4. Tecrübeye sahip olmak.
Veri Tabanı Yönetimi veya Sunucu Sistemleri Yönetimi veya Kablolu/Kablosuz Ağ Yönetimi veya Siber Güvenlik alanlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu SGK hizmet dökümü ve işyerinden alacağı çalışma belgesi ile belgelendirmek.
* Eğer aday tecrübe istenen alanda çalışmış olmasına rağmen SGK hizmet dökümünde ilgili alanda çalıştığına dair meslek kodu bulunmuyor veya meslek kodu işyeri kaynaklı hatalı girildiyse; hem SGK hizmet dökümünü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan işyerinden alınmış olan (ilgili alanda çalıştığı) imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı çalışma belgesini ve SGK dökümünü de sisteme yüklemesi gereklidir. Elektronik imzalı alınan çalışma belgesinde karekod ve belge doğrulama kodu bulunmalıdır.
veya
o CCNA(Cisco Certified Network Associate)
o CEH(Certified Ethical Hacker)
o OSCP(Offensive Security Certified Professional)
o TSE(Türk Standardları Enstitüsü) Beyaz Şapkalı Hacker
o MCSE(Microsoft Certified Solutions Expert)
o MCSA(Microsoft Certified Solutions Associate)
o MCITP(Microsoft Certified IT Professional)
o MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist)
o RHCE(Red Hat Certified Engineer)
o VMCE(Veeam Certified Engineer)
o VCP(VMware Certified Professional)
uzmanlık sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.
* Söz konusu uzmanlık sertifikalarının/belgelerinin e-Devlet onaylı veya uluslararası kurum/şirketlerden (kendi üreticisinden) verilen orijinal (sınava girilmiş ve başarıyla tamamlanmış) sertifikalar olmalıdır. Sertifikaların geçerlilik sürelerine veya bitiş tarihlerine bakılmaksızın ilan süresinden önceki bir tarihte alınmış
olması yeterlidir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel
şartlar aranır.
A-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
B-(Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamak.C-Askerlikle İlişiği bulunmamak (terhis, muaf veya tecilli olmak).
D-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya
akıl hastalığı bulunmamak (Kadroya atanmaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin tam teşekkülü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir).
2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3-2022 KPSS(B) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
6-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
7-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan
adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre işlem yürütülecektir.

 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru süreci başladı. Başvurular ilanın yayımlanması ile bitelikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri: 16 – 30 Kasım 2023

Başvuru Adresi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ