20.06.2024 - TREND BATMAN & Batman'nın yeni yüzü

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Dicle Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere 20 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları Trend Batman sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROG. KADRO UNVANI DERECE ADET
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık
Bilimleri
Analitik Kimya Profesör(1) 1 1
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Genetik Profesör(2) 1 1
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik Makineleri Profesör(3) 1 1
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Profesör(4) 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör(5) 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör(6) 1 1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent (7) 1 1
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu
Hukuku
Doçent(8) 1 1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Restoratif Diş
Tedavisi
Doktor Öğretim
Üyesi(9)
1 1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doktor Öğretim
Üyesi(10)
1 1
Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve
Edebiyatları
Fars Dili ve
Edebiyatı
Doktor Öğretim
Üyesi(11)
1 1
Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
Doktor Öğretim
Üyesi(12)
1 1
Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktor Öğretim Üyesi(13) 1 1
İletişim Fakültesi Gazetecilik Genel Gazetecilik Doktor Öğretim
Üyesi(14)
1 1
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik Tesisleri Doktor Öğretim
Üyesi(15)
1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doktor Öğretim
Üyesi(16)
1 2
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Doktor Öğretim
Üyesi(17)
1 1
Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Doktor Öğretim
Üyesi(18)
1 1
Ziya Gökalp
Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi
Eğitimi
Doktor Öğretim
Üyesi(19)
1 1

AÇIKLAMALAR

1. Doktorasını sağlık bilimleri enstitüsü analitik kimya anabilim dalında yapmış olup
ilgili alanda doçentliğini almış olmak.
2. Doçentliğini biyoloji alanında almış olup karyotip analiziyle ilgili çalışmaları olmak.
3. Doçentliğini elektrik elektronik mühendisliği alanında almış olup arıza tespiti
konusunda çalışmaları olmak.
4. Doçentliğini çevre bilimleri ve mühendisliği alanında almış olup optimizasyon ve
modelleme konularında çalışmaları olmak.
5. Doçentliğini üroloji bilim alanında almış olup çocuk hastalarda böbrek taşı
cerrahisiyle ilgili çalışmaları olmak.
6. Doçentliğini kalp ve damar cerrahisi bilim alanında almış olup hemodiyaliz hastalarında
damar erişim yolları üzerine çalışmaları olmak.
7. Doçentliğini ağız, diş ve çene cerrahisi bilim alanında almış olup elektromanyetikle
kemik iyileşmesi üzerine çalışmaları olmak.
8. Genel kamu hukuku alanında çalışmaları olmak.
9. Uzmanlığını restoratif diş tedavisi alanında yapmış olup kompozitlerin yüzey
pürüzlülüğü üzerine çalışması olmak.
10. Uzmanlığını ağız, diş ve çene radyolojisi alanında yapmış olmak.
11. Doktorasını Fars dili ve edebiyatı alanında yapmış olup klasik dönem Fars
edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
12. Doktorasını Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi alanında yapmış olup cumhuriyet
dönemi yerel tarih üzerine çalışmaları olmak.
13. Doktorasını Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi alanında yapmış olup milli mücadele
dönemiyle ilgili çalışmaları olmak.
14. Doktorasını gazetecilik alanında yapmış olup medya ve çocuk üzerine çalışmaları
bulunmak.
15. Doktorasını elektrik enerjisi ve güç sistemleri alanında yapmış olup dağıtım
şebekeleri arızaları konusunda çalışmaları olmak.
16. Tıpta uzmanlık eğitimini radyasyon onkolojisi alanında yapmış olmak.
17. Tıpta uzmanlık eğitimini çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında almış olup çocuk
hematolojisi bilim dalında yandal yapmış olmak.
18. Veteriner Fakültesi mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
19. Doktorasını fen bilgisi eğitimi alanında yapmış olup deneysel fen yazımı üzerine
çalışmaları olmak.

 

 

Başvuru koşulları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri,
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri
de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik
belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde;
dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim
belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe
aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.
İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun’un Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen % 30’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim
üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru
şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.
Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.
Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler
Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik
kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler.
Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların;
yükseköğretim kurumları tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze
bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)
Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 07.04.2023
tarihli, E.20730 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 05.04.2023
tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama
gerçekleştirilemeyecektir.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi)
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur

 

Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Başvuru Tarihleri: 14 – 28 Temmuz 2023

 

 

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ