20.06.2024 - TREND BATMAN & Batman'nın yeni yüzü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alacak : Son Gün 16 Şubat 2024

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alacak : Son Gün 16 Şubat 2024

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılmak üzere 73 zabıta memuru alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir?  Tüm detayları sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Kontenjan Bilgisi Nedir?

  • 17 Ön Lisans Mezunu Zabıta Memuru,
  • 56 Lisans Mezunu Zabıta Memuru,

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

îlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 mcı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a)    Türk vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)    ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.

 

 BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a
)    İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarım taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, önlisans mezunlan için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-KPSS P3 puan türünde, Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç kanuna, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Büyükşehir Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.
d)    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
f)    Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce veya Rusça YDS’den en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumlunuzdan veya Belediyemizin www.antalya.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecektir. Elektronik ortamda doldurularak ıslak imza ile imzalanacak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:
a)    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
c)    Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
d)    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
e)    KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alman doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f)    Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce veya Rusça YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
g)    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
h)    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
i)    Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
j)    Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Adaylar şartlarım sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir).

 

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Belediye memur alımı başvurusu için adayların belirtilen nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir. Başvurular Şubat’ta başlayacak olup sadece şahsen yapılacak başvurular geçerli sayılacaktır. Bu kapsamda

Başvuru Tarihleri: 13 – 16 Şubat 2024

İLANIN TAM METNİ BURADA TIKLAYINIZ

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ